Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

La Nærings- og fiskeridepartementet gjøre endringer i statlige eierposter

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2013 17:31

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan: 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning. 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 10,0 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet. 3. konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid. 4. selge samtlige aksjer i Entra Holding AS. 5. selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning. 6. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

Se råtekst
Relaterte forslag