Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi merinntektsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2013 20:38

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 925 post 21

kap. 3925 post 3

kap. 926 post 21

kap. 3926 post 1

kap. 927 post 21

kap. 3927 post 1

kap. 928 post 21

kap. 5574 post 74