Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi merinntektsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2013 20:38

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2014 kan:

  • 1.

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekt under

Kap. 200 post 1

Kap. 3200 post 2

Kap. 220 post 1

Kap. 3220 post 2

Kap. 222 post 1

Kap. 3222 post 2

Kap. 224 post 1

Kap. 3224 post 1

Kap. 229 post 1

Kap. 3229 postene 2 og 61

Kap. 230 post 1

Kap. 3230 post 2

Kap. 256 post 1

Kap. 3256 post 2

Kap. 280 post 1

Kap. 3280 post 2

Kap. 281 post 1

Kap. 3281 post 2

Kap. 287 post 60

Kap. 3287 post 87

Kap. 2410 post 1

Kap. 5310 post 3

  • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

  • 3. bruke inntekter fra salg av eiendommer ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

  • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter blir tilført Forskningsrådets eiendomsfond.