Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utvikle en plan for etablering av nye nasjonalparker både på lands og til havs


Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Forslagsstillere vil i forbindelse med arbeidet med nasjonalparker spesielt påpeke på arbeidet med å sikre Prekestolen i Rogaland og Østmarka i Oslo og Akershus som nasjonalparker.

På grunnlag av dette ber Stortinget regjeringen utvikle en plan for etablering av nye nasjonalparker både på land og til havs, for å møte forpliktelsen om et økologisk representativt nettverk av verneområder. Planen skal være et viktig virkemiddel for å stanse tapet av arter og natur innen 2020.

Se råtekst
Relaterte forslag