Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:19

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

314

Kultur og samfunn

79

Til disposisjon, reduseres med

442 000

fra kr 4 423 000 til kr 3 981 000

315

Frivillighetsformål

71

Tilskudd til frivilligsentraler, økes med

442 000

fra kr 114 468 000 til 114 910 000

320

Allmenne kulturformål

75

Kulturprogram, kan overføres, reduseres med

500 000

fra kr 11 339 000 til kr 10 839 000

78

Ymse faste tiltak, reduseres med

738 000

fra kr 27 444 000 til kr 26 706 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, reduseres med

700 000

fra kr 6 834 000 til kr 6 134 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom

1

Driftsutgifter, økes med

800 000

fra kr 15 361 000 til kr 16 161 000

50

Kunst i offentlige rom, reduseres med

600 000

fra kr 27 382 000 til kr 26 782 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 250 000

fra kr 161 033 000 til kr 158 783 000

78

Ymse faste tiltak, reduseres med

2 305 000

fra kr 103 799 000 til kr 101 494 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, økes med

1 980 000

fra kr 516 501 000 til kr 518 481 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter, økes med

5 900 000

fra kr 323 712 000 til kr 329 612 000

334

Film- og medieformål

75

Medieprogram, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 25 427 000 til kr 24 427 000

Inntekter

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter, reduseres med

2 750 000

fra kr 28 678 000 til kr 25 928 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter, økes med

3 400 000

fra kr 5 545 000 til kr 8 945 000