Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjett rammeområde 3 (Barne-, likestilling-, og familiedep., kulturdep, kunnskapsdep) romertall VI, gebyrer og avgifter m.m.

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:18

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.


Stortinget samtykker i at for 2014 skal:

  • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere skal være 2 527 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.