Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjett rammeområde 2 (Barne-, likestilling-, og familiedep., kulturdep)

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:17

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 859 post 1

kap. 3859 post 1

kap. 868 post 1

kap. 3868 post 1