Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Sikre 1 prosent av BNP til kultur


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener kultur er viktig i et samfunns som verdsetter demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling.

Partiene ber derfor regjeringen legge til grunn at Kulturløftets målsetting om 1 pst. til kultur ligger fast, med samme beregningsgrunnlag som tidligere.

Se råtekst
Relaterte forslag