Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi merinntektsfullmakter til Helse- og omsorgsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:06

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 710, post 1

kap. 3710, post 2

kap. 710, post 21

kap. 3710, postene 2 og 3

kap. 713, post 1

kap. 3713, post 2

kap. 715, postene 1 og 21

kap. 3715, postene 2, 4 og 5

kap. 716, post 1

kap. 3716, post 2

kap. 720, postene 1 og 21

kap. 3720, postene 2 og 4

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 3

kap. 721, post 1

kap. 3721, postene 2 og 4

kap. 722, post 1

kap. 3722, postene 2 og 50

kap. 723, post 1

kap. 3723, post 50

kap. 724, post 1

kap. 3724, post 4

kap. 725, post 1

kap. 3725, post 2

kap. 750, post 1

kap. 3750, post 2