Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:04

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 587 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

31 174 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 034 794 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

164 366 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 588 411 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

180 600 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 421 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

135 875 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 830 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

71 865 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

273 400 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 872 711 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

32 363 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

198 466 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 013 488 000

70

Renter låneordning, kan overføres

5 793 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 240 804 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 427 384 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 403 498 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 190 838 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 145 733 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 087 765 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 017 568 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

38 302 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

7 908 100 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

26 500 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

88 085 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

83 257 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

966 182 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

152 902 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 028 239 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

857 541 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

851 525 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

268 307 000

72

Overføringer til andre

2 412 000

Totale utgifter

43 029 086 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 246 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 882 404 000

47

Salg av eiendom

167 350 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

750 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

67 925 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

4 868 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

55 134 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

62 998 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

51 904 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

175 133 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 747 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

130 384 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 035 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

26 500 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 031 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

794 292 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 256 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 449 825 000