Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre tinglysingsloven

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:09

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Miljøverndepartementet mener at det er behov for en endring av tinglysingsloven § 38 for å klargjøre hva en forskrift kan inneholde av reguleringer når det gjelder behandling av personopplysninger fra grunnboken. Nærmere bestemte vilkår for behandlingen vil bli fastsatt i forskrift.

les mer i Innst. 59 L (2013-2014): https://stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-059.pdf

Se råtekst