Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi Forsvarsdepartementet bestillingsfullmakter på utvalgte poster i budsjettåret 2013

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

240 000 000

frå kr. 810 000 000 til kr. 1 050 000 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

100 000 000

frå kr. 750 000 000 til kr. 850 000 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, vert auka med

10 000 000

Frå kr. 60 000 000 til kr. 70 000 000