Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

100

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

919 000

frå kr 1 826 422 000 til kr 1 825 503 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

98 203 000

frå kr 1 249 041 000 til kr 1 347 244 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå kr 2 097 300 000 til kr 2 047 300 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp, kan overførastblir auka med

120 000 000

frå kr 500 000 000 til kr 620 000 000

166

Miljø og berekraftig utvikling m.m.

71

Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med

3 600 000

frå kr 31 000 000 til 27 400 000

72

Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast, vert auka med

200 000 000

frå kr 168 400 000 til kr 368 400 000.

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast, vert redusert med

200 000 000

frå kr 2 847 600 000 til kr 2 647 600 000

74

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå 1 377 300 000 til kr 1 327 300 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

127 125 000

frå kr 1 459 558 000 til kr 1 586 683 000