Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fremme forslag til en returordning for aktivitetshjelpemidler


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Regjeringen Stoltenberg II i Prop. 1 S (2013–1014) fremmet en ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år fra 1. juli 2014. Her vil departementet komme nærmere tilbake til den konkrete utformingen av regelverket. I den forbindelse ber forslagstillere om at det også vurderes en returordning for aktivitetshjelpemidler som fortsatt er brukbare. De viser til at en slik retur- ordning vil føre til at flere kan få tildelt hjelpemidler.

På grunnlag av dette ber Stortinget regjeringen fremme forslag til en returordning for aktivitetshjelpemidler som brukeren ikke lenger har behov for, og som kan komme andre brukere til gode.

Se råtekst