Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Iverksette tiltak for å sikre økt samhandling og koordinering mellom ulike offentlige etater


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Forslagsstillere påpeker at omfanget av nettoinnvandringen de siste årene har medført et økt press på lønns- og arbeidsvilkår i flere bransjer.

I denne forbindelsen fremmer de flere forslag. Blant annet ber Stortinget regjeringen iverksette tiltak for å sikre økt samhandling og koordinering mellom ulike offentlige etater for å avdekke mer av skatte- og trygdekriminaliteten.

Se råtekst