Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre regelverket for offentlige anskaffelser


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Med økende bruk av innleid arbeidskraft og mer uoversiktelige arbeidsforhold, blant annet gjennom mange ledd i kontraktskjedene, er det vanskeligere å kontrollere om relevant lov og regelverk og lønns- og avtaleforhold følges.

Stortinget ber derfor regjeringen endre regelverket for offentlige anskaffelser (lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter) slik at det ikke kan være mer enn tre ledd i kontraktskjeden for leverandører som tildeles offentlige anbud.

Se råtekst