Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forbedre sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende

Forslaget ble ikke vedtatt 6. desember 2013 13:04
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Forslagsstiller viser til at lønnstakere mottar 100 pst. lønn fra første sykdomsdag, mens det for selvstendig næringsdrivende er 65 pst. inntektsdekning fra 16. sykdomsdag.

På bakgrunn av dette fremmes det forslag om en forbedring av sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende (dekningsgrad og karensdager) med tilhørende finansiering gjennom både økte trygdeavgift og bevilgning over statsbudsjettet

Se råtekst