Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2013 17:30

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 500 000

60

Innbyggertilskudd

115 616 047 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

378 317 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 503 297 000

63

Småkommunetilskudd

946 140 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 157 000 000

66

Veksttilskudd

61 198 000

67

Storbytilskudd

420 280 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

28 766 999 000

62

Nord-Norge-tilskudd

599 430 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

512 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

6 863 205 000

Totale utgifter

157 843 413 000

Relaterte forslag