Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagnsfullmakt på utvalgte poster

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2013 17:30

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

23,6 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

423,7 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

29,9 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

101,8 mill. kroner

Relaterte forslag