Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2013 17:30

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

98 300 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

151 300 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

61 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 500 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

159 021 000

510

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

598 139 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

129 962 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

39 600 000

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

9 874 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

273 009 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

31 825 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

69 553 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 767 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 384 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 490 899 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

175 926 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

47 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

80 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

744 400 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

12 340 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

24 565 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 070 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

6 800 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

19 653 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 500 000

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

406 107 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

215 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

188 627 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 605 000

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

5 560 000

23

Elektronisk ID og digital post, kan overføres

116 263 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

38 264 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 858 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 974 855 000

2 Driftsutgifter

1 766 660 000

3 Avskrivninger

720 000 000

4 Renter av statens kapital

62 900 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-523 949 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

200 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

36 500 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

141 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

856 100 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

593 790 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

70 000 000

Totale utgifter

6 778 912 000

Inntekter

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter

300 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

13 900 000

3510

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter

20 500 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

75 383 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

175 881 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

153 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

2 841 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

3 048 000

4

Internasjonale oppdrag

2 205 000

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

394 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

1 604 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

924 594 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

Totale inntekter

1 221 003 000

Relaterte forslag