Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gjøre posten Tilskudd til tilpasning av bolig overførbar


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

forslagsstillerne viser til innspill fra NBBL når det gjelder etterinnstallering av heis og utfordringer med at tilskuddsmidlene ikke er overførbare. Dette fører til at utbygging av heis må gjennomføres i løpet av året om man får tilsagn. Disse medlemmer foreslår at post 79 gjøres overførbar.

Se råtekst
Relaterte forslag