Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Samtykke i at Samferdselsdepartementet i 2014 får bestillingsfullmakter på utvalgte poster

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2013 19:31

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

623 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 mill. kroner

Relaterte forslag