Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Gi bestillingsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2013 13:18

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter: 65 mill. kroner Kap 454 Redningshelikoptertjenesten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold: 592 mill. kroner

Se råtekst