Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Gi merinntektsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2013 13:18

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Forslag om å gi Justis- og beredskapsdepartementet merinntektsfullmakter - dvs anledning til at virksomhetene kan øke utgiftene/aktiviteten utover bevilget beløp dersom inntektene blir større enn vedtatt i budsjettet på utvalgte poster i statsbudsjettet 2014. Les mer her: http://stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-006.pdf

Se råtekst