Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta tilleggsbevilgning i statsbudsjettet 2013 pga. flommen på Østlandet mai 2013

Forslaget ble vedtatt 28. november 2013 15:14

enstemmig vedtatt

Forslaget fremmes på bakgrunn av flommen på Østlandet i mai 2013 og innebærer en tilleggsbevilgning i statsbudsjettet 2013 på 30 millioner kroner til Olje- og energidepartementet. Midlene skal gå til sikring, reperasjone og permanente tiltak.

Se råtekst