Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utrede etablering av et regelråd

Forslaget ble vedtatt 26. november 2013 23:32

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Forslagsstillerne ønsker å opprette et regelråd etter svensk modell. Hensikten er å redusere «skjemaveldet» bedrifter må forholde seg til i kontakt med det offentlige. Stortinget ber derfor regjeringen om å utrede etablering og drift av norsk regelråd med sikte på oppstart og nødvendige bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

http://stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-002.pdf

Se råtekst