Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Løfter

Du har gjort et åpent søk og har funnet 22 276 løfter.
Les mer om vår løftedatabase.
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sikre landsdekkende samiske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil holde maksimalprisen for barnehager på et lavt nivå. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at alle elever skal ha sin primære tilhørighet til én fast klasse eller basisgruppe hvor hoveddelen av felles opplevelser skjer. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sikre at læremidlene er tilgjengelige for alle elever fra skolestart, uansett målform eller tilretteleggingsbehov. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil utvikle nettbaserte læremidler til bruk i undervisningen. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil satse på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sørge for nært samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke både den sosialpedagogiske rådgivningen og yrkesveiledningen ved å doble rådgivningsressursene og innføre kompetansekrav for rådgivere. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil forsterke samarbeidet mellom hjem og skole. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil gi tilbud om alternative løp i videregående opplæring som er mer praktisk rettet, samt gi flere tilbud der hele eller større deler av opplæringen foregår i arbeidslivet. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler med flere enn 25 prosent elever med innvandrerbakgrunn. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at elever med fagbrev skal gis større mulighet til å søke høyere utdanning innenfor sitt fagområde. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil samarbeide med kommunene om miljøkontakter på de videregående skolene som kan bidra til å løse sosial problemer. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil etablere systematiske ordninger for etter- og videreutdanning av lærere, og innføre en rett og en plikt til å holde seg faglig oppdatert. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sikre rekruttering og tilgang på lærere og annet fagpersonell gjennom blant annet seniortiltak, ordninger for avskriving av studielån for språk- og realfagslærere og tilbud om pedagogisk utdanning for annet fagpersonell som tar jobb i skolen. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil innføre sentralgitte prøver og sensur i sentrale undervisningsfag ved lærerhøyskolene for å sikre en jevn og høy faglig standard. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke pedagogikk, klasseledelse og undervisningspraksis i lærerutdanningen. Vi vil styrke undervisningsforskningen og øke forskningskompetanse. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil ha sterkere nasjonal styring for å sikre økt samarbeid, mer spesialisering og bedre arbeidsdeling mellom de høyere utdanningsinstitusjonene. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke kvaliteten og relevansen til bachelorutdanningene, slik at de er mer tilpasset arbeidslivets behov. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil lage en nasjonal handlingsplan for næringsrettede utdanninger. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke studentvelferden blant annet ved å sikre studentsamskipnadene gode vilkår. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil arbeide for å fremme en kultur for entreprenørskap i høyere utdanning. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at virkemiddelapparatet skal treffe bedriftenes behov. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil bygge minst 1000 studentboliger hvert år. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil ta initiativ til en gjennomgang av reglene for ODA-godkjenning av bistand. 2009-2013 Link
Last ned: CSV | TSV