Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Løfter

Du har gjort et åpent søk og har funnet 13 162 løfter.
Les mer om vår løftedatabase.
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil tilrettelegge finansieringsordninger for ombygginger av boliger for å forberede en god alderdom i egen bolig. 2013-2017 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at det innføres sms-varsling til nødmeldetjenestene. 2013-2017 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil bygge minst 1000 studentboliger hvert år. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil ta initiativ til en gjennomgang av reglene for ODA-godkjenning av bistand. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil ivareta hjemfallsinstituttet og fortsatt sikre et sterkt offentlig eierskap til vannkraftressursene, ved at de eies av det offentlige med minimum 2/3 og at det kun er selskaper med minimum 2/3 offentlig eierskap som kan få nye konsesjoner. 2013-2017 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil arbeide internasjonalt mot skattekonkurranse. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil opprettholde Forbrukerrådet. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke lederkompetansen i det offentlige gjennom blant annet god rekruttering, lederevaluering, kompetanse og økt bruk av åremål. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil gjennomføre tiltak som øker innflytelsen til elevene i skolen og til brukere av offentlige tjenester. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke den reelle medvirkningen for de ansatte, tillitsvalgte og organisasjonene i arbeidslivet for å sikre arbeidsmiljøet og virksomhetenes utvikling. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil øke tilgjengeligheten for forhåndsstemming, og gi større mulighet til å avgi stemme ved offentlige institusjoner som sykehus, omsorgsboliger, høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil videreføre og øke pressestøtten. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke ansattes rett til vern av personlig integritet i arbeidsforhold. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil forenkle og effektivisere godkjenningsprosedyrer for utdanning tatt i utlandet. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil innføre solidaransvar for lønn i hele kontraktskjeden der lønnsnivået i tariffavtale er allmenngjort. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at staten skal gjennomgå sin ansettelsespolitikk for å redusere bruk av midlertidig ansatte. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at ved stillinger i det offentlige hvor det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst én kalles inn til intervju. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil styrke samisk forskning og forskning om samiske forhold. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sikre landsdekkende samiske aviser, og medier for ulike nasjonale minoriteter. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil holde maksimalprisen for barnehager på et lavt nivå. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil at alle elever skal ha sin primære tilhørighet til én fast klasse eller basisgruppe hvor hoveddelen av felles opplevelser skjer. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil sikre at læremidlene er tilgjengelige for alle elever fra skolestart, uansett målform eller tilretteleggingsbehov. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil utvikle nettbaserte læremidler til bruk i undervisningen. 2009-2013 Link
 • Arbeiderpartiets logo
  Ap vil satse på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen. 2009-2013 Link
Last ned: CSV | TSV