Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Sosialistisk Venstrepartis logo Sosialistisk Venstreparti


Siste forslag fra Sosialistisk Venstreparti

Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene av at sykehusene ikke fikk de 75 millionene som regjeringen selv sier det kostet da sykehusene fikk ansvar for overgrepsmottak.
Stortinget ber regjeringen undersøke hvilke fordelingsmessige konsekvenser kuttene i formuesskatten og arveavgiften har for fordelingen i samfunnet og om det kan dokumenteres noen effekt for næringslivet.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av at barnefamilier i asylmottak ikke kan motta mer enn 10 000 kroner i månedlig stønad uavhengig av hvor mange barn de har.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i kriminalomsorgen og domstolene.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttet i arbeidsavklaringspenger.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i fødselsomsorgen.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i gratis fysioterapi for brannskadde, folk med utviklingshemming, amputerte og alle de andre gruppene som nå må betale for denne viktige behandlingen.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i stønad til bil for de som er avhengig av det for å komme seg på butikken eller til legen.
Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere.
Se alle forslag »

@SVParti