Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Senterpartiets logo Senterpartiet


Siste forslag fra Senterpartiet

Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.
Stortinget ber regjeringen sette i gang prosjektet med innkjøp av nye stridsvogner til de mekaniserte manøveravdelingene i Hæren i løpet av 2018. .
Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om endringer i bestemmelsene om dekningsplikt for arkeologiske undersøkelser ved utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk slik at hovedregelen blir at staten gjennom en tilskuddsordning dekker kostnadene ved slike undersøkelser.
Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.
Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om en sterkere satsing på bioenergi.
Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning som dekker kostnadene forbundet med leveranser av avfall etter frivillige ryddeaksjoner.
Stortinget ber regjeringen legge frem en melding om avgifter der virkninger for blant annet fordeling, sysselsetting, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet analyseres og der meldingen skal legge grunnlag for en bedre og mer forutsigbar avgiftspolitikk.
Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem en mulig modell for et klimafond for jordbruket i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. .
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019 legge fram en statistikk over import av økologisk mat og forbruk av norskprodusert økologisk mat i Norge.
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle ansatte blir sikret virksomhetsoverdragelse dersom nye aktører vinner anbud og overtar togtrafikken i noen av de utlyste eller planlagt utlyste trafikkpakkene på jernbanen.
Se alle forslag »

@Senterpartiet