Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Senterpartiets logo Senterpartiet


Siste forslag fra Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen foreslå de nødvendige midler i revidert statsbudsjett 2020 slik at nye Kirkenes sykehus kan ferdigstilles, samt sørge for at Helse Nord HF sikrer at Kirkenes sykehus har intensivberedskap på nivå 2. .
Stortinget ber regjeringen om å få gjennomført en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.
Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen over hele landet, med nødvendig tiltak på kort og lang sikt for å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten.
Stortinget ber regjeringen sørge for at staten overtar luftambulanseflytjenesten og at kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.
Stortinget ber regjeringen inkludere arbeidstakersiden i det offentlige utvalget som skal utrede BPA-ordningen.
Stortinget ber regjeringen foreta en kost-nytte utredning for å vurdere om strømper for personer med diabetes burde innføres på blå resept.
Stortinget ber regjeringen om å evaluere opprettelsen av tjenestesenteret for helseforvaltningen, herunder systemet for prissetting av tjenestene, utgiftsutviklingen, transaksjonskostnadene for forvaltningen og foretakene, samt hensiktsmessigheten av tjenesteoverføringen i sin helhet.
Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av et synsregister i Norge.
Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke reduseres ytterligere.
Stortinget ber regjeringen evaluere opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med tiltak som sikrer en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet.
Se alle forslag »

@Senterpartiet