Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan fiskeflåten kan sikre stabil leveranse til fiskemottakene langs kysten slik at helårsdrift er mulig, blant annet gjennom periodisering av kvoter.
Stortinget ber regjeringen sikre at bearbeidingsplikt for de kvoter som er omfattet av dette opprettholdes inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet.
Stortinget ber regjeringen sikre at tilbudsplikt for de kvoter som er omfattet av dette omgjøres til leveringsplikt inntil torsketrålkonsesjonene eventuelt er avviklet.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan omfordeling av kvoter fra trålflåten til kystflåten kan prioritere gruppe II, båter under 11 meter som er i merkeregisteret, slik at disse får minst 50 pst. andel av omfordelte kvoter.
I I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen undersøke om daværende statsminister Jens Stoltenberg tilsidesatte Forsvarsdepartementets folkerettslige og grunnlovsmessige vurdering av at Norge kom i krig mot Libya, da han i Stortinget 29. mars 2011 uttalte at 'Norge er i folkerettslig forstand ikke i krig'.
Stortinget ber regjeringen undersøke hvor mange som ble drept og skadet av de bombene som ble sluppet av norske kampfly over Libya.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan man innenfor Grunnlovens rammer kan sikre at norsk forsvarsmakt ikke brukes utenfor landets grenser utenom ved selvforsvar eller i oppdrag under FN-ledelse.
Stortinget ber presidentskapet pålegge at gjennomsnittsberegning av arbeidstid søkes til byggherre.
Stortinget ber presidentskapet sikre at innleid arbeidskraft teller som et ledd i entreprenørkjeden.
Se alle forslag »

@raudt