Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Det igangsettes en maktutredning med særlig vekt på strukturer og maktbalansen i arbeidslivet.
Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om å heve lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, og vurdere en likelønnspott for disse, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene.
Stortinget ber regjeringen sette mål om å øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for importert kraftfôr, og innen neste jordbruksoppgjør foreslå tiltak for hvordan målet skal nås.
Stortinget ber Presidentskapet avvikle Lønnskommisjonen.
Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2018: -Stortingsrepresentanter
Stortinget ber regjeringen levere fylkesvis oversikt over dispensasjonssøknadene fra bemanningsnormen i barnehagene månedlig ut 2018 etter at den trer i kraft.
Stortinget ber regjeringen sikre at utvalget som skal se på forebygging av partnerdrap kommer i gang snarest, og at utvalget vurderer opprettelsen av en havarikommisjon for partnerdrap i Norge som kan undersøke hvor det svikter før drapene finner sted og forebygge.
Stortinget ber regjeringen i oppfølgningen av «NOU 2018:16: Varsling – verdier og vern» utarbeide en veileder til kommunene om hvordan varslingssaker skal behandles, og vurdere mulighetene for å opprette uavhengige varslingsråd som skal behandle varslingsaker, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Stortinget ber regjeringen sørge for at Fortum Oslo Varme får starte opp sitt forprosjekt som planlagt senest 1. juli 2018. .
Stortinget ber regjeringen sikre at når politiet utskriver bøter og forelegg til vogntog, skal dette innkreves på stedet slik Vegvesenet gjør når de utsteder gebyr for overlast mv.
Se alle forslag »

@raudt