Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende opptrappingsplan for avvikling av anbudssystemet i barnevernet, som sikrer at når dagens kontrakter med kommersielle selskap går ut, skal de ikke fornyes, og enkeltkjøp skal avsluttes.
Stortinget ber regjeringen innhente vurderinger fra kommuneoverlegene i nord-norske kommuner og hensynta disse i vurderingen av tiltak for å hindre importsmitte fra utenlandske soldater.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at alle som har vært arbeidsledige får feriepenger for perioden de har mottatt dagpenger.
Stortinget ber regjeringen sikre at arbeidsgiver ilegges bøter dersom arbeidstaker stiller på arbeid under karantenetiden, i tilfeller der arbeidsgiver er kjent med at arbeidstaker har oppholdt seg i rødt land.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som senker kravet til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering, slik at de som periodevis jobber mer enn 50 prosent ikke mister retten til dagpenger.
Stortinget ber regjeringen vurdere å oppheve unntaket fra plikten om å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell for arbeids- og oppdragstakere i tilfeller hvor arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for oppholdssted.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at arbeidsledige ikke tar regningen for permittering gjennom ventedager eller redusert arbeidsgiverperiode.
I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring
I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endring
Kap. Post Formål Kroner 5800 50 Overføring fra fondet, forhøyes med… 179 922 987 000 fra kr 241 084 213 000 til 421 007 200 000» .
Se alle forslag »

@raudt