Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Stortinget ber regjeringen, i påvente av lovendringer, trekke tilbake brevet fra Kunnskapsdepartementet, «Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager», der det hevdes at norske kommuner ikke har mulighet til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å fjerne botidskravet for rett til kontantstøtte som ble innført 1. juli 2017. .
Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.
Stortinget ber regjeringen om å utarbeide et register hvor regjeringsmedlemmene og statssekretærene registrerer sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.
Stortinget ber regjeringen bidra med 100 pst. statlig finansiering av kollektivprosjektene i Bypakke Bergen.
Stortinget ber regjeringen sikre at Odda sjukehus blir opprettholdt på dagens nivå og styrket med nye oppgaver, i tråd med Stortingets anbefalinger 15. mai i år.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2019 legge fram et forslag til modell for en omfordelende arveavgift, med formål om å hindre at økonomisk ulikhet går i arv gjennom generasjoner.
Stortinget ber regjeringa utrede anskaffelse av egne moderne og digitaliserte stridsvogner satt opp mot moderne Warthog A-10 som støtte for Hæren, og underlagt denne.
Stortinget ber regjeringa beholde Bell-helikoptrene på Bardufoss som støtte for Hæren.
Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av den økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv.
Se alle forslag »

@raudt