Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Miljøpartiet De Grønnes logo Miljøpartiet De Grønne


Siste forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 sørge for at klimagassutslippene reduseres i tråd med målet om at de skal ned med 40 pst. innen 2030, dvs.
Stortinget ber regjeringen sørge for at Statoil ikke påvirker det norske stortingsvalget med reklamekampanjer og påvirkningsarbeid.
Stortinget ber regjeringen vurdere om Statoils pågående reklamekampanjer (som http://nårgoderåderunge.no/ og ‘Hvordan ser framtiden ut’) er villedende siden den ikke opplyser hvor mye Statoil planlegger å investere i økt fossilproduksjon og hvor mye klimagassutslipp Statoils produkter forårsaker, og om dette rammes av markedsføringsloven som en villedende utelatelse hvor den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger.
Stortinget ber Riksrevisjonen granske norske myndigheters kontroll med overskridelsene på norsk sokkel de siste 14 årene som beløper seg til 200 milliarder kroner.
Stortinget ber regjeringen utrede S-tog fra Oslo S via Bislett og Storo til Groruddalen.
Stortinget ber regjeringen sørge for at videre planlegging av E6 Manglerud-prosjektet skjer i tråd med Oslo kommunes mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030. .
Stortinget ber regjeringen prøve ut 2+-felt på riksveinettet i Akershus og Oslo.
Stortinget ber regjeringen sikre statlig delfinansiering av trikk på Ring 2 og trikk til Tonsenhagen i ny byvekstavtale med Akershus og Oslo.
Stortinget ber regjeringen sikre statlig delfinansiering av baneløsning fra Sandvika til Lommedalen i ny byvekstavtale med Akershus og Oslo.
Stortinget ber regjeringen sikre statlig delfinansiering av Baneløsning Nedre Romerike i ny byvekstavtale med Akershus og Oslo.
Se alle forslag »

@Partiet