Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Miljøpartiet De Grønnes logo Miljøpartiet De Grønne


Siste forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen i sitt tilbud til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om en tilskuddsprofil som i vesentlig sterkere grad prioriterer.
Stortinget ber regjeringen sette rimelig tilgang på lokale fôrressurser som betingelse for å motta støtte til store nyinvesteringer i driftsinfrastruktur slik at det stimuleres til redusert kraftfôrimport og en bruksstruktur i samsvar med det lokale ressursgrunnlaget.
Stortinget ber regjeringen i tilbudet til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om å fjerne bunnfradraget for støtte og tilskudd til jordbruksforetak for å styrke økonomien for de minste brukene.
Stortinget ber regjeringen i tilbudet til jordbruksoppgjør for 2019 legge frem forslag om å fjerne kontrollgebyret for økologisk produksjon for å redusere byråkratiet og styrke lønnsomheten for økologisk drift.
Stortinget ber regjeringen jobbe for at det etableres et nasjonalt dyrevelferdsmerke med nærmere angitte kvalitetskriterier, som kan brukes på norske landbruksprodukter som produseres med særlig høy dyrevelferd.
Stortinget ber regjeringen øke innsatsen for at menneskerettighets- og miljøaktivister i regnskogsområder får større trygghet og bedre rettssikkerhet.
Stortinget ber regjeringen arbeide for at Hydro lar representanter for lokalsamfunn og lokalt ansatte få styrerepresentasjon i datterselskaper i regioner hvor selskapet har driftsoperasjoner.
Stortinget ber regjeringen arbeide for at Hydro tilbakefører deler av de mange milliardene selskapet har tjent på Alunorte, takket være store skattelettelser og subsidiert strøm, til regnskogen og lokalsamfunnene.
Stortinget ber regjeringen arbeide for at Hydro legger frem en mye mer ambisiøs plan for bærekraftig utvikling av regionen selskapet opererer i og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Stortinget ber regjeringen arbeide for at Hydro legger frem en mer ambisiøs plan for kompensasjon til de som er berørt av ulykken ved Hydros Alunorte-anlegg i Brasil.
Se alle forslag »

@Partiet