Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Arbeiderpartiets logo Arbeiderpartiet


Siste forslag fra Arbeiderpartiet

Stortinget ber regjeringen sørge for riktig rapportering av brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene.
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å redusere brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene, og rapportere tilbake til Stortinget på hvilke tiltak som er blitt iverksatt og effektene av disse.
Stortinget ber regjeringen sikre beredskapen i luftambulansetjenesten i henhold til de kvalitetskrav operatør er forpliktet til å levere i inngått kontrakt, frem til staten kan overta driften.
Stortinget ber regjeringen inkludere arbeidstakersiden i det offentlige utvalget som skal utrede BPA-ordningen.
Stortinget ber regjeringen foreta en kost-nytte utredning for å vurdere om strømper for personer med diabetes burde innføres på blå resept.
Stortinget ber regjeringen om å evaluere opprettelsen av tjenestesenteret for helseforvaltningen, herunder systemet for prissetting av tjenestene, utgiftsutviklingen, transaksjonskostnadene for forvaltningen og foretakene, samt hensiktsmessigheten av tjenesteoverføringen i sin helhet.
Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av et synsregister i Norge.
Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke reduseres ytterligere.
Stortinget ber regjeringen evaluere opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med tiltak som sikrer en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet.
Stortinget ber regjeringen sørge for at også diagnostiserte pasienter blir inkludert i et helhetlig behandlingsforløp for muskel- og skjelettlidelser.
Se alle forslag »

@Arbeiderpartiet