Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 82293

Sist oppdatert: 2020-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 39 S (2020-2021), unntatt kap. 1137, Innst. 157 S (2020-2021)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
15484 17. des 2020 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)