Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 82153

Sist oppdatert: 2020-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 12 S (2020-2021)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
15355 14. des 2020 Forslag nr. 40 på vegne av SV. Nei 8% (7/87) 92% (80/87) 49% (82/169)
15356 14. des 2020 Forslag nr. 38 og 39 på vegne av SV. Nei 7% (6/87) 93% (81/87) 49% (82/169)
15357 14. des 2020 Forslag nr. 37 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (16/87) 82% (71/87) 49% (82/169)
15358 14. des 2020 Forslag nr. 35 og 36 på vegne av Sp og SV. Nei 17% (15/87) 83% (72/87) 49% (82/169)
15359 14. des 2020 Forslag nr. 33 og 34 på vegne av A. Nei 31% (27/87) 69% (60/87) 49% (82/169)
15360 14. des 2020 Forslag nr. 29 - 32 på vegne av A og SV. Nei 38% (33/87) 62% (54/87) 49% (82/169)
15361 14. des 2020 Forslag nr. 28 på vegne av A og Sp. Nei 43% (37/87) 57% (50/87) 49% (82/169)
15362 14. des 2020 Forslag nr. 6 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (40/86) 53% (46/86) 49% (83/169)
15363 14. des 2020 Forslag nr. 1 - 5 og 7 - 27 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (42/87) 52% (45/87) 49% (82/169)
15364 14. des 2020 Stor bokstav A. Ja 52% (45/87) 48% (42/87) 49% (82/169)
15365 14. des 2020 Stor bokstav B. Ja 66% (57/87) 34% (30/87) 49% (82/169)