Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 80049

Sist oppdatert: 2020-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 S (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14568 19. jun 2020 Forslag nr. 195, 198, 204, 205 og 207 på vegne av R. Nei 1% (1/86) 99% (85/86) 49% (83/169)
14569 19. jun 2020 Forslag nr. 196, 201, 202 og 214 på vegne av R. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14570 19. jun 2020 Forslag nr. 199, 203, 209 og 211 på vegne av R. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14571 19. jun 2020 Forslag nr. 200 og 206 på vegne av R. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14572 19. jun 2020 Forslag nr. 208 og 213 på vegne av R. Nei 16% (14/86) 84% (72/86) 49% (83/169)
14573 19. jun 2020 Forslag nr. 197 på vegne av R. Nei 7% (6/86) 93% (80/86) 49% (83/169)
14574 19. jun 2020 Forslag nr. 210 på vegne av R. Nei 10% (9/86) 90% (77/86) 49% (83/169)
14575 19. jun 2020 Forslag nr. 212 på vegne av R. Nei 47% (40/86) 53% (46/86) 49% (83/169)
14576 19. jun 2020 Forslag nr. 177 og 193 på vegne av MDG. Nei 1% (1/86) 99% (85/86) 49% (83/169)
14577 19. jun 2020 Forslag nr. 178, 181, 186 og 194 på vegne av MDG. Nei 2% (2/86) 98% (84/86) 49% (83/169)
14578 19. jun 2020 Forslag nr. 179, 182 - 184, 187 og 189 på vegne av MDG. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14579 19. jun 2020 Forslag nr. 180 og 192 på vegne av MDG. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14580 19. jun 2020 Forslag nr. 185, 188, 190 og 191 på vegne av MDG. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14581 19. jun 2020 Forslag nr. 82, 138 og 157 på vegne av SV. Nei 6% (5/86) 94% (81/86) 49% (83/169)
14582 19. jun 2020 Forslag nr. 88, 90, 93, 94, 105, 109, 112, 114, 115 og 117 på vegne av SV. Nei 47% (40/86) 53% (46/86) 49% (83/169)
14583 19. jun 2020 Forslag nr. 118, 121, 123 - 128, 133 og 141 på vegne av SV. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14584 19. jun 2020 Forslag nr. 150, 155, 162, 168, 169 og 171 - 173 på vegne av SV. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14585 19. jun 2020 Forslag nr. 84, 87, 89, 91, 92 og 96 - 100 på vegne av SV. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14586 19. jun 2020 Forslag nr. 102, 107, 111, 135, 136, 140, 142, 143, 146, 148 og 149 på vegne av SV. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14587 19. jun 2020 Forslag nr. 151, 160 og 163 på vegne av SV. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14588 19. jun 2020 Forslag nr. 85, 86, 101, 103, 104, 106, 110, 116, 120, 122 og 134 på vegne av SV. Nei 38% (33/86) 62% (53/86) 49% (83/169)
14589 19. jun 2020 Forslag nr. 137, 147, 156, 164, 166 og 174 på vegne av SV. Nei 38% (33/86) 62% (53/86) 49% (83/169)
14590 19. jun 2020 Forslag nr. 83, 95, 119, 132, 139, 161, 167 og 175 på vegne av SV. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14591 19. jun 2020 Forslag nr. 108, 113 og 144 på vegne av SV. Nei 16% (14/86) 84% (72/86) 49% (83/169)
14592 19. jun 2020 Forslag nr. 129, 130 og 176 på vegne av SV. Nei 7% (6/86) 93% (80/86) 49% (83/169)
14593 19. jun 2020 Forslag nr. 131 og 165 på vegne av SV. Nei 7% (6/86) 93% (80/86) 49% (83/169)
14594 19. jun 2020 Forslag nr. 145 på vegne av SV. Nei 47% (40/86) 53% (46/86) 49% (83/169)
14595 19. jun 2020 Forslag nr. 152 på vegne av SV. Nei 38% (33/86) 62% (53/86) 49% (83/169)
14596 19. jun 2020 Forslag nr. 153 og 170 på vegne av SV. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14597 19. jun 2020 Forslag nr. 154 og 158 på vegne av SV. Nei 38% (32/85) 62% (53/85) 50% (84/169)
14598 19. jun 2020 Forslag nr. 159 på vegne av SV. Nei 16% (14/86) 84% (72/86) 49% (83/169)
14599 19. jun 2020 Forslag nr. 51, 69 og 80 på vegne av Sp. Nei 9% (8/86) 91% (78/86) 49% (83/169)
14600 19. jun 2020 Forslag nr. 52, 53 og 59 - 66 på vegne av Sp. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14601 19. jun 2020 Forslag nr. 67, 71 - 74 og 76 - 78 på vegne av Sp. Nei 47% (40/85) 53% (45/85) 50% (84/169)
14602 19. jun 2020 Forslag nr. 55 og 56 på vegne av Sp. Nei 41% (35/86) 59% (51/86) 49% (83/169)
14603 19. jun 2020 Forslag nr. 54 på vegne av Sp. Nei 16% (14/86) 84% (72/86) 49% (83/169)
14604 19. jun 2020 Forslag nr. 57 og 58 på vegne av Sp. Nei 10% (9/86) 90% (77/86) 49% (83/169)
14605 19. jun 2020 Forslag nr. 68, 75 og 81 på vegne av Sp. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14606 19. jun 2020 Forslag nr. 70 på vegne av Sp. Nei 40% (34/86) 60% (52/86) 49% (83/169)
14607 19. jun 2020 Forslag nr. 79 på vegne av Sp. Nei 42% (36/86) 58% (50/86) 49% (83/169)
14608 19. jun 2020 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 31% (27/86) 69% (59/86) 49% (83/169)
14609 19. jun 2020 Forslag nr. 2 - 6, 8 og 13 - 16 på vegne av A. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14610 19. jun 2020 Forslag nr. 17, 18, 20 - 25, 27 og 29 på vegne av A. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14611 19. jun 2020 Forslag nr. 30 - 32, 36, 37, 39, 40 og 42 - 44 på vegne av A. Nei 47% (40/85) 53% (45/85) 50% (84/169)
14612 19. jun 2020 Forslag nr. 45, 46, 48 og 49 på vegne av A. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14613 19. jun 2020 Forslag nr. 7 og 28 på vegne av A. Nei 42% (36/85) 58% (49/85) 50% (84/169)
14614 19. jun 2020 Forslag nr. 9, 35 og 41 på vegne av A. Nei 47% (40/85) 53% (45/85) 50% (84/169)
14615 19. jun 2020 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 31% (27/86) 69% (59/86) 49% (83/169)
14616 19. jun 2020 Forslag nr. 11, 12, 26 og 38 på vegne av A. Nei 38% (33/86) 62% (53/86) 49% (83/169)
14617 19. jun 2020 Forslag nr. 19 på vegne av A. Nei 42% (36/86) 58% (50/86) 49% (83/169)
14618 19. jun 2020 Forslag nr. 33 på vegne av A. Nei 47% (40/86) 53% (46/86) 49% (83/169)
14619 19. jun 2020 Forslag nr. 34 på vegne av A. Nei 40% (34/86) 60% (52/86) 49% (83/169)
14620 19. jun 2020 Forslag nr. 47 på vegne av A. Nei 36% (31/86) 64% (55/86) 49% (83/169)
14621 19. jun 2020 Forslag nr. 50 på vegne av A. Nei 41% (35/86) 59% (51/86) 49% (83/169)
14622 19. jun 2020 Forslag nr. 215 på vegne av R. Nei 17% (15/86) 83% (71/86) 49% (83/169)
14623 19. jun 2020 Forslag nr. 216 på vegne av Sp. Nei 41% (35/86) 59% (51/86) 49% (83/169)
14624 19. jun 2020 Forslag nr. 217 på vegne av Sp. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14625 19. jun 2020 Forslag nr. 218 på vegne av Sp. Nei 16% (14/86) 84% (72/86) 49% (83/169)
14626 19. jun 2020 Forslag nr. 219 på vegne av Sp. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
14627 19. jun 2020 Forslag nr. 220 på vegne av Sp. Nei 15% (13/86) 85% (73/86) 49% (83/169)
14628 19. jun 2020 Forslag nr. 221 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 89% (76/85) 11% (9/85) 50% (84/169)
14629 19. jun 2020 Forslag nr. 222 på vegne av SV. Nei 8% (7/86) 92% (79/86) 49% (83/169)
14630 19. jun 2020 Forslag nr. 223 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 50% (43/86) 50% (43/86) 49% (83/169)
14631 19. jun 2020 Stor bokstav A liten bokstav a samtlige romertall, liten bokstav b samtlige romertall bortsett fra romertall XI, stor bokstav B liten bokstav a, b, og c samtlige romertall. Ja 52% (45/86) 48% (41/86) 49% (83/169)
14632 19. jun 2020 Stor bokstav C romertallene 3, 9, 10, 11 og 12 Ja 100% (86/86) 0% (0/86) 49% (83/169)
14633 19. jun 2020 Stor bokstav C romertallene 1 og 2 Ja 98% (83/85) 2% (2/85) 50% (84/169)
14634 19. jun 2020 Stor bokstav C romertallene 4 og 7 Ja 93% (80/86) 7% (6/86) 49% (83/169)
14635 19. jun 2020 Stor bokstav C romertall 5 Ja 94% (81/86) 6% (5/86) 49% (83/169)
14636 19. jun 2020 Stor bokstav C romertall 6 Ja 92% (79/86) 8% (7/86) 49% (83/169)
14637 19. jun 2020 Stor bokstav C romertallene 8 og 13 Ja 53% (46/86) 47% (40/86) 49% (83/169)
14638 19. jun 2020 Stor bokstav A liten bokstav b romertall 11 Ja 100% (86/86) 0% (0/86) 49% (83/169)
14639 19. jun 2020 Stor bokstav D. Ja 100% (86/86) 0% (0/86) 49% (83/169)