Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 79477

Sist oppdatert: 2020-06-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2019-2020), Innst. 356 S (2019-2020)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14417 12. jun 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (86/86) 0% (0/86) 49% (83/169)