Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 79274

Sist oppdatert: 2020-03-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 S (2019-2020), Innst. 216 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13741 31. mar 2020 Forslag nr. 17, 22, 37 og 38 på vegne av R. Nei 100% (1/1) 0% (0/1) 0% (0/1)
13742 31. mar 2020 Forslag nr. 13 - 16, 18 - 21 og 23 - 36 på vegne av R. Nei 100% (2/2) 0% (0/2) 0% (0/2)
13743 31. mar 2020 Forslag nr. 39 og 40 på vegne av MDG. Nei 100% (1/1) 0% (0/1) 0% (0/1)
13744 31. mar 2020 Forslag nr. 1 - 11 på vegne av MDG og R. Nei 100% (2/2) 0% (0/2) 0% (0/2)
13745 31. mar 2020 Stor bokstav A. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
13746 31. mar 2020 Stor bokstav B, romertallene III, XXIX og XXXI Ja 0% (0/1) 100% (1/1) 0% (0/1)
13747 31. mar 2020 Stor bokstav B, øvrige romertall. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)