Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 78457

Sist oppdatert: 2020-02-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2019-2020), Innst. 160 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13615 25. feb 2020 romertallene I og II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)