Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77969

Sist oppdatert: 2020-02-10 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:16 S (2019-2020), Innst. 150 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft

Kategorier: Lenker:

Avstemninger