Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77779

Sist oppdatert: 2020-03-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 LS (2019-2020), Innst. 214 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13737 31. mar 2020 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og SV. Ja 0% (0/30) 100% (30/30) 0% (0/30)
13738 31. mar 2020 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)