Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77779

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 LS (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger