Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77694

Sist oppdatert: 2020-02-26 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 LS (2019-2020), Innst. 169 L (2019-2020), Lovvedtak 81 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13866 21. apr 2020 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 48% (42/87) 52% (45/87) 49% (82/169)
13867 21. apr 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)
13868 21. apr 2020 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)