Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77693

Sist oppdatert: 2019-11-04 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 LS (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Kategorier: Lenker:

Avstemninger