Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77692

Sist oppdatert: 2019-11-04 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger