Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77692

Sist oppdatert: 2020-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 S (2019-2020), Innst. 164 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13637 27. feb 2020 Innstillingens tilråding Ja 82% (75/91) 18% (16/91) 46% (78/169)