Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77670

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 132 S (2019-2020)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13533 7. jan 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (153/153) 0% (0/153) 9% (16/169)