Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77654

Sist oppdatert: 2020-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: redegjorelse

Henvisning: Innst. 168 S (2019-2020)

Beskrivelse: Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13667 10. mar 2020 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 34% (36/105) 66% (69/105) 38% (64/169)
13668 10. mar 2020 Romertall I. Nei 47% (49/105) 53% (56/105) 38% (64/169)
13669 10. mar 2020 Romertall II. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)