Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77608

Sist oppdatert: 2020-02-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:7 S (2019-2020), Innst. 152 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13658 3. mar 2020 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 -3 fra Sp. Ja 63% (64/101) 37% (37/101) 40% (68/169)
13659 3. mar 2020 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 -3 fra Sp. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
13660 3. mar 2020 Forslag nr. 4 på vegne av FrP. Ja 91% (92/101) 9% (9/101) 40% (68/169)