Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77565

Sist oppdatert: 2020-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2019-2020), Innst. 166 S (2019-2020)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13881 22. apr 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)