Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77559

Sist oppdatert: 2019-10-21 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 LS (2019-2020)

Beskrivelse: Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger