Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77558

Sist oppdatert: 2020-02-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 LS (2019-2020), Innst. 162 S (2019-2020)

Beskrivelse: Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13609 25. feb 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)