Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77530

Sist oppdatert: 2019-10-21 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:5 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft

Kategorier: Lenker:

Avstemninger