Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77530

Sist oppdatert: 2019-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:5 S (2019-2020), Innst. 66 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13306 5. des 2019 Innstillingens tilråding Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
13307 5. des 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
13308 5. des 2019 Forslag nr. 1 på vegne av H og FrP. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)